با سلام.

هنگام تایید سفارش و زدن دکمش با این ارور مواجه میشم!
مشکل درگاه جهان پی (کد خطا :-24)