ببخشید تاپیک باز کردم من هر قالب جدیدی در سایت آپلود می کنم
این ارور را می دهد
Notice: Error: Could not load template /home2/shop/public_html/catalog/view/theme/default/template/module/categoryhome.tpl! in /home/shop/public_html/vqmod/vqcache/vq2-system_engine_controller.php on line 75