با سلام
من قیمت را برای محص.ل وارد می کنم ولی نمایش داده نمی شود چه باید بکنم که قیمت دیده شود.
با تشکر