سلام
در مورد چگونگی فعال سازی کار بازاریابان و نحوه کار برام توضیح بدید لطفا