وقتی یک کالا برای خرید انتخاب میشه فقط هزینه کالا هستش و هزینه پست حساب نمیشه .در ضمن هزینه پست فعال میباشد . لطفن راهنمایی کنید