دسته بندی ها یکی ابزارهای بسیار قدرتمندی برای طبقه بندی و مرتب کردن محصولات هر فروشگاه اپن کارتی هستند.
از امکاناتی در دسته بندی اپن کارت اضافه نشده امکان نمایش زیرشاخه تا مرحله سوم می باشد با نصب کردن این ماژول امکان را مشتری‌های خود فراهم کنید تا به محصولات مورد نظر دسترسی بهتری داشته باشند.

پیش نمایش
دانلود این ماژول https://goo.gl/GCxy2u