انواع هد دستگاه چاپ بنر
هد زار : هد زار یكی از اولین هدهایی است كه وارد بازار ایران شد ، چندین سال است كه كار میكند و همچنان نیز مورد توجه خریداران است از معایب آن میتوان به این مسئله اشاره نمود كه معمولاً كار راتیره چاپ میكند ولی برای چاپ فلكسی مناسب است قیمت مناسبی دارد و برای كارهای تیراژ بالا مناسب است .هد دستگاه چاپ بنر اسپكترا بعد از هد زار وارد ایران شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت ، از مزایای این هد میتوان به طول عمر زیاد و واقعی تر بودن رنگها اشاره كرد ضمن اینكه كارتان تیره چاپ نمیشود از معایب آن میتوان به این مسئله اشاره نمود که تكنولوژی آن نسبت به هدهای كونیكا ، اپسون و سیكو قدیمی تر است .


هد كونیكا : همان طور كه اشاره شد هد کونیکا از هد زار و اسپكترا جدیدتر است ، این نوع هد ؛ رنگها را واقعی تر چاپ میكند ، تكنولوژی جدیدی دارد و طول عمر نسبتا ًخوبی دارد ( حداقل 3 سال )، نازل گرفتگی كمتری دارد و كسانی كه از آن استفاده كرده اند كاملاً راضی بوده اند.


هد اپسون : هد اپسون در زمینه لارج فرمت كاملاً جدید است ، روی دستگاهها با عرض كم نصب شده و كیفیت چاپ بسیار بالایی دارد ، رنگها زنده تر چاپ میشوند ، تكنولوژی كاملاً جدیدی دارد و ظاهراً طول عمر كمتری دارد البته این مسئله هنوز به طور یقین ثابت نشده و برای یافتن جواب این سئوال باید تا دو سال دیگر صبر کنیم .


هد سیكو : هد نسبتاً جدیدی است و ما هنوز آنرا استفاده نكرده ایم و اطلاعات زیادی در مورد آن نداریم ولی تا جایی كه از همكاران اطلاعات گرفته ایم از آن راضی بوده اند و آن را به هد كونیكا تشبیه میكنند