آیا اعتبار مدرک علمی کاربردی برای استخدام در هر جایی و برای هر شغلی مثبت است؟ در پاسخ باید بگوییم متأسفانه خیر، در برخی از ارگان‌ها مدارک علمی کاربردی را قبول نمی‌کنند و فارغ التحصیلان رشته‌های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی را استخدام نمی‌کنند. اما اینکه کدام ارگان‌ها به این صورت هستند، سؤالی است که پاسخ آن رامشاورین ایران تحصیل به شما ارائه خواهند داد.

منبع:استخدام با مدرک علمی کاربردی-ایران تحصیل