آیا دانشگاه علمی کاربردی رشته داروسازی دارد؟ پاسخ این سؤال مثبت است. امکان ادامه تحصیل در رشته‌های تجهیزات فنی اتاق عمل – تجهیزات فنی آزمایشگاه -تشخیص پزشکی – تجهیزات رشته‌های پزشکی – تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون نیز در دانشگاه علمی کاربردی وجود خواهد داشت ولی تأکید می‌کنیم که این مورد بستگی به انتخاب دانشگاه مورد نظر شما دارد. زیرا همه دانشگاه‌های علمی کاربردی دارای این رشته‌ها نیستند و همچنین سوابق تحصیلی شما در این رابطه، امری مهم و تعیین کننده می‌باشد.
در رابطه با شرایط ورود به رشته‌های داروسازی دانشگاه علمی کاربردی 98 – 97 نیز، مشاوران ایران تحصیل به صورت کامل به سؤالات شما پاسخگو خواهند بود.

منبع: ادامه تحصیل در رشته های پیراپزشکی دانشگاه علمی کاربردی-ایران تحصیل