روش های مطالعه کنکور برای داوطلبان بسیار متنوع است.نکته ی مهم اینجاست که با توجه به شرایط محیطی _ میزان تسلط بر موضوعات _ میزان وقتی که در اختیار دارید و حجم مطالب مطالعه نشده باید یکی از روش های مطالعه کنکور را انتخاب کنید تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود.
نکات مهم روش های مطالعه کنکور :

1 – برنامه ریزی مطالعه و تفکیک مباحث _ روش های مطالعه کنکور
2 – خلاصه نویسی مباحث _ روش های مطالعه کنکور
3 – مدیریت زمان بر اساس حجم مطالب _ روش های مطالعه کنکور
4 – بودجه بندی _ روش های مطالعه کنکور
5- استفاده از کتب 30 سال کنکور _ روش های مطالعه کنکور
6 – حفظ گویی مطالب _ روش های مطالعه کنکور
7 – تغییر مکان _ روش های مطالعه کنکور
8 -کمک گیری از یک مشاور _ روش های مطالعه کنکور
برای مشاوره و آموزش بهترین روش های مطالعه کنکور _ مطالعه سریع _ برنامه ریزی درسی _حذفیات کنکور 97 و… با برترین مشاوران کشور در سامانه ایران تحصیلتماس بگیرید.
منبع: برای هدایت تحصیلی و انتخاب رشته کنکور 97-ایران تحصیل