امریه سربازی برای مشمولان وظیفه در نیروهای مصلح مانند:ارتش،سپاه،نیروی انتظامی خدمت می کنند طبق قانون و به دستور مقام معظم رهبری که لحاظ نموده اند ادارات دولتی می توانند از سربازان برای کارهای خدماتی و اداری استفاده کنند مراکز دولتی از طریق اعلامیه های رسمی امریه سربازی در خواست می کنند به گونه ای که در بخش های دولتی قسمتی است برای کارگزینی قبل از پذیرش،مدارک،شرایط مرتبط را تحویل می گیرند پس از گذشت مدت یک هفته وضعیت فرد مورد نظر اعلام می شود پس از گذشت این مراحل، فرد مورد نظر برای 2 ماه دوره آموزشی که موقعیت و مکان آن مشخص نیست خدمت می کند بعد از گذشت دوره آموزشی به جای خدمت در پادگان هایا نیرو های انتظامی مدت 20 ماه در ادارجات دولتی مشغول به کار می شود.
برای دریافت راهنمایی و مشاوره بیشتر در زمینه پذیرش امریه سربازی نحو ه ی پذیرش در سپاه- لیست سازمان های امریه -با گروه مشاوره ایران تحصیل به شماره 9099072952 تماس حاصل نمایید.


منبع: شرایط امریه سربازی-ایران تحصیل