الکس لی روکس Alex Le Rouxبا استفاده از پرینتر سه بعدی یک سازه بتنی قابل سکونتی بنام خانه نقلی را تنها در 24 ساعت ساخت و در آن سکونت کرد و اولین استارتاپ امریکایی می باشد که در حال حاضر به صورت تخصصی بر روی ساخت و ساز بر اساس پرینتر سه بعدی فعالیت می کند.
گرچه صنعت ساخت و ساز، تحت تسلط شرکت های بزرگ با بودجه هایی به همان اندازه بزرگ می باشد، اما بسیاری از استارتاپ های کوچک و حتی کسب و کار یک نفره مسئول برخی از قابل توجه ترین نوآوری هایی در پرینتر سه بعدی بتنی concrete 3D printing بوده اند. در میان آنها الکس ، یک دانشجوی دانشگاه هوستون تگزاس، که به تازگی به نقطه عطف قابل توجهی رسیده است. با استفاده از پرینتر سه بعدی V2 Vesta که خودش آن را ساخته، به تازگی اولین سازه قابل سکونت را در ایالات متحده تکمیل کرده است.
البته این اولین خانه سه بعدی چاپ شده در جهان نیست، چون برای اولین بار این تکنولوژی توسط پیشگام چینی صنعت ساخت و ساز در شرکت وین سون WinSun در سال 2014 به کار گرفته شده است، زمانی که آنها با سرعت حیرت آوری ده خانه را یک شبه توسط پرینتر سه بعدی بتنی تولید کردند.