داوطلبانی که مایل به تغییر واحد دانشگاهی خود می‌باشند ، می‌توانند در زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دانشگاه آزاد 98 نسبت به تغییر محل رشته مورد نظر خود اقدام نمایند. خوشبختانه امکان ویرایش انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد قرار داده شده است. اما آن دسته از داوطلبانی که در این زمان اقدام ننموده‌اند ، می‌توانند با استفاده از امکان مهمان‌ ترم مهر و بهمن دانشگاه آزاد در دانشگاه‌ مورد نظر ادامه تحصیل دهند.
sorce: دانشجویان مهمان دانشگاه آزاد 98-ایران تحصیل