با توجه به اینکه در کنکور سهمیه‌های مختلفی وجود دارد. لذا رتبه‌های داوطلبان تحت تأثیر این سهمیه‌ها قرار دارد. اما در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی آزاد ، هیچ گونه سهمیه‌ای در نظر گرفته نخواهد شد. لذا رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 98 فارغ از سهمیه‌ها برای داوطلبان و تنها از طریق رتبه‌های کشوری و یا تراز داوطلبان صورت می‌پذیرد. برای کسب اطلاع دقیق از درصدهای رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 98 و همچنین اطلاع از رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل می توانید با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

source: کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی آزاد-ایران تحصیل