با توجه به میزان رقابت بالا و حساسی که در میان دانش آموزان برای قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی وجود دارد اهمیت برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون بیشتر احساس می شود اما این برنامه ریزی باید چگونه باشد تا مطمئن باشیم نتیجه خواهیم گرفت؟ نحوه برنامه ریزی قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی برای یک برنامه ریزی صحیح و دقیق الزامی است، برنامه ریزی صحیح و کاربردی برنامه ای خواهد بود که هم از لحاظ زمانی بتواند تمامی زمان شما را پوشش دهد و هم دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باشد که امروز مرکز مشاوره ایران تحصیل بر آن است تا با بهره گیری از اساتید علمی و مطرح کشور که خود دوره ای از طراحان سوالات آزمون های ورودی مدارسی همچون نمونه دولتی بوده اند برنامه ریزی دقیق و کاربردی برای دانش آموزان ارائه نماید.


source: برنامه ریزی قبولی در مدارس نمونه دولتی نهم-ایران تحصیل