آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام در کنکور سراسری می باشند ، لازم است از مشاوره تحصیلیبهره مند گردند. پس از انتشار کارنامه های کنکور ، آنچه حائز اهمیت می باشد ، مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دانشگاهی خواهد بود. مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دانشگاه کمک می نماید تا شما به بهترین انتخاب دست یابید .

source: مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دانشگاهی-ایران تحصیل