پس از سال 84 ، با توجه به تصمیمات مبنی بر موثر بودن معدل دیپلم داطلبان برای رتبه و سهم آن در افزایش رتبه داوطلب، تصمیمات برای میزان تاثیر مثبت معدل هر ساله رو به افزایش و تغییر بوده است.تاثیر معدل بر کنکور سراسری ، در سال 98 به 30 درصد رسید. بدین معنا داوطلبانی که از معدل بالایی برخوردار می باشند ، می توانند رتبه بهتری را کسب نمایند.
میزان تاثیر معدل در کنکور 99 نیز با توجه به مصوبات 30 درصد می باشد. داوطلبان توجه داشته باشند که منظور از تاثیر سوابق تحصیل ، نمرات امتحانات نهایی می باشد. آن دسته از داوطلبان نظام قدیم که مایل به ثبت نام در کنکور می باشند، لازم است قبل ازنسبت به ثبت کد سوابق تحصیلی اقدام نموده و کد مورد نظر را دریافت نمایند.
داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که منظور از تاثیر معدل در کنکور 99 برای رشته های با آزمون دانشگاه های مختلف می باشد. و پذیرش در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه های سراسری تنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت می پذیرد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که کد سوابق تحصیلی را قبل از زمان برگزاری کنکور لازم است در فرم اطلاعات خود وارد نمایند.

source: نحوه تاثیر معدل در کنکور سراسری 99-ایران تحصیل