وزارت بهداشت شامل رشته های پزشکی و پیراپزشکی می باشد. به دلیل عملی بودن دروس مربوط به هر یک از رشته های وزارت علوم ، در صورت پذیرش در آزمون وزارت بهداشت بسیار بهتر و بیشتر از آزمون های وزارت علوم امکان استخدام وجود خواهد داشت. به همین دلیل چنانچه به دنبال مدرکی می باشید که اعتبار بیشتری داشته باشد، مدرک وزارت بهداشت به شما توصیه می شود.
اگر بخواهیم در رابطه با تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم در رابطه با تفاوت بین رشته ها و سواد و تخصص فارغ التحصیلان آن اشاره نماییم، با توجه به عملی بودن رشته های وزارت علوم ، هر یک از داوطلبان می توانند در صورت قبولی در آزمون وزارت بهداشت به صورت عملی با برخی از دروس مواجه شوند. نکته مهم در رابطه با تفاوت مدرک وزارت بهداشت و وزارت علوم در رابطه با اعتبار بیشتر مدرک وزارت علوم می باشد.

source: تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم-ایران تحصیل