آیا می دانید بیشترین تست های کنکور 99 از کدام مباحث مطرح خواهد شد؟
آیا می دانید رتبه های برتر کنکور همیشه با توجه به بودجه بندی کنکور برای خود برنامه ریزی کرده اند؟
داوطلبان گرامی می توانند جهت برنامه ریزی دقیق و صحیح برای کنکور 98 مطابق جدیدترین بودجه بندی کنکور سازمان سنجش با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

source: بودجه بندی کنکور 99 سنجش-ایران تحصیل