دبیرستان های تیزهوشان و نمونه دولتی، به منظور استعداد یابی و جذب دانش آموزان مورد نظر خود برای ورود به این مدارس ، اقدام به برگزاری آزمون های ورودی می نماید. با توجه به برخی از تغییرات ایجاد شده در آموزش و پرورش ، زمانبندی ثبت نام تیزهوشان هفتم و دهم دچار تغییراتی در سال های اخیر گشته است و همین مسئله موجب می گردد دانش آموزان نتوانند از زمان دقیق این آزمون برای هر دو پایه آگاه شوند.
با توجه به زمان بندی ثبت نام آزمون تیزهوشان به احتمال قوی ثبت نام برای آزمون تیزهوشان ششم به هفتم در خرداد ماه می باشد. تاثیر معدل و نیازمند بودن کارنامه و مشخص شدن معدل و نمره داوطلبان ، احتمالا زمان این ثبت نام، بعد از اعلام نتایج و انتشار کارنامه این مقطع خواهد بود. ثبت نام با استفاده از سامانه ثبت نام ازمون تیزهوشان و به صورت الکترونیک صورت خواهد پذیرفت.با توجه به اینکه امکان ثبت نام مدارس تیزهوشان در هر دو پایه تنها در یکبار از سال امکان پذیر می باشد و با توجه به عدم انتشار قطعی زمان این آزمون از طرف آموزش و پرورش با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید.

source: زمان بندی ثبت نام آزمون تیزهوشان 99 -ایران تحصیل