ثبت نام در کلیه مقاطع مدارس شاهد به صورت الکترونیک و با استفاده از سایت مدارس شاهد saja.medu.ir صورت خواهد پذیرفت. لذا برای انجام این ثبت نام نیازی به مراجعه حضوری به هیچ یک از مدارس نخواهید داشت. کافی است مدارک خود را به صورت الکترونیکی به سامانه مذکور ارائه نمایید. متقاضیانی که واجد شرایط محسوب شوند، خواهند توانست در این ثبت نام شرکت کرده و پذیرفته شوند.
سایت مدارس شاهد در سه قسمت مختلف ، اقدام به ارائه خدمات می‌نماید. سه قسمت سامانه saja.medu.ir شامل : پنل مسئولان ، ثبت نام دانش آموزان و پنل کاربری مدارس ، قابل استفاده می‌باشد. لذا با استفاده از هر یک از پنل های مذکور ، افراد مورد نظر می‌توانند نسبت به انجام کارهای مد نظر خود، اقدام نمایند.


source: سایت مدارس شاهد-ایران تحصیل