متقاضیان محترمی که با توجه به معدل بالای خود در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پذیرفته نشده اند و داوطلبانی که در ثبت مشخصات تاثیر گذار خود مانند معدل اشتباه نموده اند که عدم قبولی ایشان ناشی از اینگونه اشتباهات می باشد می توانند جهت اعتراض به نتایج قبولی دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام نمایند.
اعتراض به نتایج قبولی بدون کنکور دانشگاه آزاد صرفا از طریق سامانه azmoon.org بوده و هر گونه اعتراضی را باید با این درگاه پیگیری و ثبت کنید لذا دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که هر گونه مراجعه حضوری جهت ثبت اعتراض به نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد بی نتیجه خواهد بود و هیچ قسمتی در دانشگاه ها جهت پاسخگویی به این اعتراضات تعبیه نشده است لذا جهت ثبت اعتراض و پیگیری آن حتما از طریق سامانه azmoon.org اقدام کنید.
به اطلاع می رسانیم اگر در ورود به سامانه azmoon.org و ثبت اعتراض به نتایج قبولی بدون کنکور دانشگاه آزاد با مشکل مواجه می باشید می توانید از سراسر کشور با مرکز مشاوره ثبت نام و اعتراض به نتایج دنشگاه آزاد تماس بگیرید و امور ثبت نام و یا اعتراض خود را به صورت تلفنی پیگیری نمایید.

source: سامانه ثبت اعتراض به نتایج دانشگاه آزاد بدون کنکور-ایران تحصیل