اعلام نتایج مدارس شاهد 98-99 مطابق سنوات گذشته از طریق سامانه اعلام اسامی قبول شدگان مدارس شاهد به نشانی saja.medu.ir انجام خواهد پذیرفت لذا داوطلبان محترمی که برای ورود به مدارس شاهد اقدام کرده اند می توانند جهت اطلاع از نتایج ثبت نام مدارس شاهد 98-99 در موعد مقرر به سامانه مذکور مراجعه نموده و از نتایج نهایی ثبت نام مدارس شاهد مطلع گردند ضمنا شایان ذکر است زمان اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد پایه هفتم – پایه دهم – نتایج مدارس شاهد پایه اول و میان پایه متفاوت خواهد بود لذا هر یک از داوطلبان در موعد مقرر پایه خود به سامانه مراجعه نمایند.
اعلام نتایج مدارس شاهد 98-99 مطابق سنوات گذشته مرحله اول ثبت نام بوده و دانش آموزانی که نامشان در لیست اسامی پذیرفته شدگان مدارس شاهد باشد به منزله قبولی وی نخواهد بود به عبارتی دیگر نام کسانی که در زمان اعلام نتایج مدارس شاهد اعلام می شود به صورت 3 برابر ظرفیت می باشد و ثبت نام قطعی پس از محاسبه امتیازات دانش آموزان طبق جدول امتیاز بندی مدارس شاهد 98-99 و مراجعه حضوری جهت تحویل دادن مدارک احراز شرایط مدارس شاهد دانش آموزان انجام خواهد گرفت.

source: نحوه مشاهده اسامی قبول شدگان مدارس شاهد 98-99-ایران تحصیل