آشنایی با مدارس نمونه دولتی سطح استان و شهرستان‌های شما، از اقدامات ضروری است که موجب می‌شود در زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی ، بهترین مدارس را بر اساس اولویت انتخاب نمایید تا بعد از قبولی و پذیرش در آنها، از میزان امکانات مدرسه و مدیران و معلمان مطلع باشند. گاهی برخی از مدارس نمونه دولتی امکانات چندانی ندارند یا کادر آموزشی و کادر ریاستی عالی ندارد. بهتر است به خوبی در این موارد تحقیق نمایید. برای این کار شما به لیست مدارس نمونه دولتی تهران و آدرس مدارس نمونه دولتی در سطح استان و شهرستان‌تان نیاز پیدا می‌کنید .
1- دبیرستان دخترانه نرجس (نمونه دولتی) منطقه سیزده تلفن : 77161916
2- دبیرستان دخترانه جنت (نمونه دولتی) منطقه هشت تلفن : 77841112 _ 77813065
3- دبیرستان دخترانه سهام خاص (نمونه دولتی)منطقه سه تلفن : 22582030
4- دبیرستان دخترانه کریمه اهل بیت (نمونه دولتی) منطقه دو تلفن : 88257723
5- دبیرستان دخترانه سعدی (نمونه دولتی) – آدرس : منطقه چهار تلفن : 77392020

source: لیست مدارس نمونه دولتی تهران دخترانه-ایران تحصیل