دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که در رابطه با زمان اعلام اسامی قبول شدگان نمونه دولتی نهم به دهم 98-99 ، به طور میانگین سه هفته پس از برپایی آزمون، اسامی قبول شدگان نمونه دولتی 98-99 در پایه نهم به دهم در وب سایت مربوط به هر استان قرار خواهد گرفت. بعد از اعلام اسامی قبول شدگان نمونه دولتی 98-99 در صورت قبولی داوطلب در آزمون و مشاهده اسم خود در لیست اسامی قبول شدگان نمونه دولتی باید مطابق اطلاعیه در موعد مقرری که هر یک از مدارس برای ثبت نام حضوری یا تکمیل ثبت نام خود مقرر کرده اند با توجه به آدرس مدارس نمونه دولتی در واحد مربوطه حاضر شوند و نسبت به امور تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند .
دانش آموزانی که به دلیل عدم قبولی، اسم آنها در لیست اسامی قبول شدگان نمونه دولتی وجود ندارد و یا به نمره و امتیاز خود معترض هستند می توانند به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج استان خود مراجعه نموده و اعتراض خود را مبنی بر نتایج آزمون اعلام کنند طبق اعلام ایشان نتایج آن ها پس از بررسی مجدد اعلام خواهد گشت.

source: زمان اعلام اسامی قبول شدگان مدارس نمونه دولتی 98-99-ایران تحصیل