جهت ثبت نام مدارس فرهنگ لازم است در سامانه ثبت نام آزمون مدارس فرهنگ نیز ثبت نام نمایند. با توجه به این سامانه، ثبت نام به راحتی امکان پذیر خواهد بود. لذا نیازی به مراجعه حضوری به هیچ یک از مدارس وجود نخواهد داشت. تمامی مراحل و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.
این مدرسه ، از جمله مدارس جدیدی است که امکان ادامه تحصیل را با امکانات بیشتری برای کلیه دانش آموزان عزیز فراهم نموده است. پس از ثبت نام مدارس فرهنگ 98 داوطلبان عزیز لازم است در آزمون ورودی شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن در آزمون می تواند به ادامه تحصیل بپردازند.
برای کسب اطلاع در رابطه با سامانه ثبت نام آزمون مدارس فرهنگ در شهر و یا استان شما و همچنین نحوه ثبت نام آزمون مدارس فرهنگ ، ثبت نام مدارس نمونه دولتی می توانیدبا مشاورین و متخصصینایران تحصیل تماس حاصل نمایند .سامانه ایران تحصیل به انجام کلیه امور مورد نیاز داوطلبان خواهد پرداخت .

source: ثبت نام آزمون مدارس فرهنگ-ایران تحصیل