شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 اعلام گردید. پیرو اطلاعیه سایت دفتر مقررات ملی ساختمان به نشانی www.inbr.ir ، داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند. لازم به ذکر است که همانند شرایط شرکت در سایر آزمون‌های مختلف ، شرایط به صورت عمومی و اختصاصی می‌باشد.
شایان ذکر است که برخی از شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 برای کلیه داوطلبانی در رشته‌های مختلف یکسان می‌باشد. لذا با توجه به راهنمای ثبت نام آزمون مهندسی 98 ، با در نظر گرفتن ضوابط موجود، داوطلبان می‌توانند در این آزمون، شرکت نمایند. ثبت نام برای کلیه متقاضیان در دو دوره از سال صورت می‌پذیرد.
از جمله شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 می‌توان به فاصله‌ای که باید پس از اخذ مدرک و همچنی سابقه کاری باشد، اشاره نمود. با توجه به راهنمای آزمون نظام مهندسی 98 در کلیه مقاطع تحصیلی در رشته های هفت گانه نظام مهندسی، داوطلبان باید پس از گذشت سال های معینی از فارغ التحصیلی، نسبت به ثبت نام، اقدام نمایند.
جهت اطلاع از شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 و راهنمای آزمون نظام مهندسی 98 ، منابع معتبر در تمامی رشته ها، انجام ثبت نام ، دریافت کلید سوالات نظام مهندسی 98 و بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرید.

source: شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98-ایران تحصیل