زمان ثبت نام نظام مهندسی 98 در دو دوره می‌باشد. زمان ثبت نام نظام مهندسی 98 در دوره اول از اواخر بهمن ماه آغاز می‌گردد و تا دهه اول اسفند ادامه می‌یابد. با توجه به شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی 98 و مدارکی که باید در ثبت نام آزمون نظام مهندسی 98 ضمیمه گردد، چنانچه مشکلی در این رابطه وجود داشته باشد بایستی قبل از پایان مهلت ثبت نام این نواقص را برطرف نموده و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.
ثبت نام آزمون نظام مهندسی 98 در دوره دوم در اردیبهشت ماه صورت می‌پذیرد. بنابراین داوطلبان می‌توانند در زمان تعیین شده با توجه به سامانه ثبت نام، اقدامات لازم را انجام دهند. در نحوه ثبت نام و همچنین مدارک و .. تفاوتی بین دو دوره وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است روند ثبت نام در آزمون نظام مهندسی با سایر آزمون‌ها دارای تفاوت‌هایی می‌باشد.
با توجه به راه اندازی سامانه ثبت نام آزمون نظام مهندسی ایران تحصیل که موجب سهولت کار داوطلبان و همچنین انجام به موقع در زمان ثبت نام نظام مهندسی 98 می‌گردد ؛ داوطلبان می‌توانند جهت ثبت نام آزمون نظام مهندسی 98 از این سامانه استفاده نمایند.

source: زمان ثبت نام نظام مهندسی 98-ایران تحصیل