مدت زمان خدمت سربازی در سال 98 به عوامل متعددی وابسته خواهد بود و از جمله این موارد مدرک تحصیلی مشمولان – مجرد یا متاهل بودن ایشان – فعالیت یا عدم فعالیت مشمولان در بسیج – انجام پروژه های محوله از جانب ارگان های دولتی و … خواهد بود که مشمولان نظام وظیفه از بسیاری از قوانین و مقررات نظام وظیفه آگاهی کافی را ندارند لذا اگر امتیازی در این مورد داشته باشند که بتواند موجب کاهش مدت زمان خدمت سربازی وی گردد بی بهره خواهند بود شایان ذکر است داوطلبان گرامی می توانند جهت اطلاع از این قوانین و مدت زمان خدمت سربازی در سال 98 به صورت دقیق شوند با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرند.
مدت زمان خدمت سربازی در سال 98 دستخوش تغییراتی قرار گرفته ، خدمت نظام وظیفه تمامی مشمولانی که از آغاز سال نود و یک جهت انجام خدمت نظام وظیفه اقدام نموده اند بیست و یک ماه بوده است اما برای همه سربازان به این صورت نبوده و با توجه به یگان های خدمتی ایشان متفاوت خواهد بودهمچنین مدت زمان معلوم دوره خدمت برای آن دسته از مشمولانی که تحت عنوان امریه در مراکز و ادارات دولتی امریه پذیر مشغول به خدمت مشغول می باشند، 24 ماه و زمان خدمت سربازانی که مشغول خدمت در مناطق عملیاتی هستند،18 ماه است.

source: مدت زمان خدمت سربازی در سال 98-ایران تحصیل