به همراه ثبت نام دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 98 را می توانید دانلود نمایید. قبل از انجام ثبت نام لازم است ابتدا نسبت به دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش اقدام نمایید و پس از مطالعه دقیق تمامی موارد در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش می توانید به تمامی اطلاعات و مصوبات در رابطه با نحوه برگزاری آزمون ، زمان آزمون ، نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 98 ، تاثیر سهمیه ها و … آشنا شوید.
دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش به صورت الکترونیکی و با مراجعه به سامانه سنجش و آموزش کشور امکان پذیر خواهد بود. همزمان با ثبت نام لینکی در سامانه سنجش و آموزش کشور قرار داده خواهد شد که با استفاده از یک کلیک می توانید به دانلود دفترچه بپردازید و به تمامی اطلاعات مندرج در این دفترچه دست یابید. کلیه شرایط شرکت در آزمون و مصاحبه در این دفترچه به راحتی قابل مشاهده می باشد.


source: دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش-ایران تحصیل