ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی 98-99 همانند سنوات گذشته در تمامی مدارس شاهد نیز صورت خواهد پذیرفت و پذیرش دانش آموزان در پایه اول ابتدایی همانند سایر داوطلبان مستلزم داشتن شرایط ثبت نام مدارس شاهدخواهد بود لذا پذیرش دانش آموزان اول ابتدایی نیز مطابق جدول امتیازبندی مدارس شاهدخواهد بود.
ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی خرداد ماه سال 98 از طریق سامانه ثبت نام سجا به نشانی saja.medu.ir انجام خواهد پذیرفت لذا داوطلبان محترم در نظر داشته باشند جهت پیش ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی می توانند با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرند و پیش ثبت نام خود را تکمیل نمایند. به اطلاع کلیه دانش آموزان می رسانیم ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی و میان پایه ابتدایی برای دانش آموزان غیرشاهد نیز امکان پذیر خواهد بود.

source: ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی-ایران تحصیل