هر سال دانش آموزان زیادی در این آزمون شرکت می‌کنند و به دلیل پذیرش کم این مدارس، تعداد کمی از دانش آموزان یعنی تقریبا 10 درصد از آنها در سراسر کشور پذیرفته می‌شوند. پس باید برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه‌ای داشته باشید. بهترین راه قبولی در تیزهوشان بهرمندی از مشاوره قبولی آزمون مدارس تیزهوشان است که باید توجه داشته باشید که برنامه ریزی‌تان باید انعطاف داشته باشد به این صورت که از صبح تا شب بطور مداوم باشد، صحیح نیست. دلیلش این است که ممکن است یک روز به هر دلیلی نتوانید درس بخوانید، درنتیجه از برنامه عقب می‌افتید و برنامه ریزیتان کاملا بهم می‌ریزد. پس مواقعی را هم برای استراحت و تفریح قرار دهید تا در صورت عقب افتادن بتوانید در جاهای خالی جای‌گذاری نمایید تا آن عقب افتادگی جبران شود.

source: مشاوره قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان-ایران تحصیل