دانش آموزان پایه های تحصیلی دبیرستان که مایل و علاقه مند به ثبت نام می باشند لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط ثبت نام ، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در سامانه ثبت نام مدارس بعثت اقدام نمایند. همچنین دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که در صورت موافقت با ثبت نام از طرف مدارس مورد نظر ، داوطلبان عزیز حتما باید در آزمون و مصاحبه مدرسه ثبت نام شده شرکت نمایند.
مصاحبه به صورت حضوری برای تمامی داوطلبان امکان پذیر است و هر یک از دانش آموزان برای اطلاع دقیق از زمان مصاحبه عملی و علمی می توانند از طریق سامانه مورد نظر و از طریق وب سایت آگاه شده و اقدامات لازم به انجام برسانند. اولیای عزیز دانش آموزان توجه داشته باشند که شرکت در مصاحبه علمی و عمومی به همراه پدر و مادر دانش آموزان الزامی خواهد بود.
کلیه دانش آموزان عزیزی که در ثبت نام مدارس بعثت شرکت نموده اند و در مصاحبه عملی این دانشگاه نیز پذیرفته شده اند، لازم است فرم مربوط به مصاحبه را از محل مورد نظر دریافت نموده و به مدرسه و محل ثبت نامی خود تحویل دهند. زمان مصاحبه دانش آموزان با توجه به سایت محل مورد نظر قابل دریافت خواهد بود.

source: سامانه ثبت نام مدارس بعثت-ایران تحصیل