در این مطلب تعدادی از دلایل رد شدن یک مقاله را بررسی خواهیم کرد. رد شدن مقاله یا همان Reject شدن، یک وضعیت ناخوشایند است، اما در نشریات علمی معمول می‌باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد که ۶۲% مقالات چاپ شده در تاریخچه بررسی خود، حداقل سابقه یک بار رد شدن را داشته‌اند.


در طی بررسی های صورت گرفته توسط محققان، کیفیت مقاله را با توجه به دو معیار اصلی ارزیابی میکنند: توزیع مقاله در حیطه ‌های علاقمندی مجله در فیلد مورد نظر و کیفیت طراحی تحقیق .
چاپ مقاله تضمینی


بررسی تعداد زیادی مقاله نشان می دهد که تعیین کننده اصلی پذیرش مقاله یا رد یک مقاله، طراحی آزمایش، نتایج و نتیجه گیری کل آن میباشد. یکی دیگر از دلایل مهم برای ریجک مقاله عدم پیروی نویسندگان از دستورالعمل های ژورنالها و Format مورد نظر می‌باشد. سرقت ادبی یا پلاجیاریزم نیز از لایل بارز رد مقالات توسط داوران مجله میباشد. البته با استفاده از نرم افزار های موجود میتوان متون مقالات را چک کرد تا مشابهتی با مقالات دیگر از نظر ادبی نداشته باشته باشند. مقالات همچنین می توانند از نظر ضعف در زبان نوشتاری و گرامر نیز ریجکت میشوند.
چاپ مقاله jcr
دلایل مشترک برای رد شدن مقاله
ضعف طراحی مطالعه
بیان ناکافی مشکلات طرح
نواقص و نادرستی نتایج طرح
قدیمی بودن یا تکراری بودن طرح
فاقد نوآوری یا Novelty بودن مقاله که جاذبه ای برای خواننده مجله ندارد
مواردی که مربوط به مشکلات علمی هستند از قبیل روش و فقر علمی، مقاله را دچار مشکل اساسی می کنند که نیاز به چندین مرتبه بازنگری یا ریوایز دارد و در نهایت منجر به ریجکت مقاله می شود. البته میتوان مقالاتی که از نظر متدولوژی مشکل خاصی ندارند بعد از ایجاد اصلاحات و بازنگری مناسب با توجه به نظرات ودستورالعمل های داوران آن مجله، مقاله را در مجلات علمی معتبر دیگری سابمیت کنند. همچنین اگر عنوان در راستای موضوعات مجله نیست میتوان با سابمیت کردن مقاله در مجلات دیگر (متناسب با عنوان مقاله) این مشکل را برطرف کرد.


ویرایش علمی مقاله نیز بسیار مهم است. در مقالاتی که از یک زبان دیگر به زبان انگلیسی برگردانده می‌شوند، معمولاً مشکلات ترجمه بسیار زیادی وجود دارد که به اصطلاح گفته می شود ترجمه نیتیو (Native) نیست. این مشکل در میان مقالاتی که ریجکت شده‌اند بسیار رایج و پرتکرار است. فقر در زبان انگلیسی مقاله یک نگرانی اصلی برای ادیتورهاست ولی عموما تنها دلیل برای ریجکت مقاله نیست. کاملا واضح است زبان نوشتاری ضعیف مقاله اولین مشکلی است که در نگاه اول به نظر داورها می رسد و بنابراین باید اولین موردی باشد که در چک لیست خود قبل از سابمیت مقاله به آن توجه داشته باشید.