مکانی یا یک جیب را داخل کیفتان برای نگه داری کلید ها اختصاص دهید، جایی که برای این کار اختصاص میدهید باید جای خلوتی باشد که به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. حتی میتوانید از جاکلیدی هایی که به کیف وصل میشوند هم استفاده نمایید در این زمان میتوانید مطمئن شوید که همیشه کلیدهایتان را همراه دارید.
از تکنولوژی استفاده کنید
در اخر اگر هیچ یک از این روش ها کارساز نبود استفاده از تکنولوژی های جدید و قفل هایی که برای باز شدن نیاز به کلید ندارند همیشه پاسخگو خواهد بود، استفاده از قفل هوشمند که دسترسی بدون کلید را برای شما فراهم میکند راهکار کارمد و کارگشا خواهد بود.