آموزش سئو


سئو به دو قسمت تقسیم می شود:به تعبیر سایت ماز، On page SEO بهینه سازی صفحات سایت (سئو سایت) برای رتبه آوردن در صفحه اول گوگل و به دست آوردن ترافیک بیشتر در موتور های جستجو مربوط است. سئو On-page هم شامل محتوا می شود و هم کد HTML صفحه که می تواند بهینه سازی شود.سئو On-page در کنار سئو Off-page قرار می گیرد که به طور کلی به کارهایی گفته می شود که خارج از سایت انجام می گیرد تا بر روی رتبه سایت در صفحه نتایج موتورهای جستجو تأثیر بگذارد.سایت Hubspot نیز برای تعریف On-page و Off-page تعبیر جالبی دارد:On-Page SEO حرفی هست که سایت به موتورهای جستجو می زند.Off-page SEO حرفی هست که سایت های دیگر در مورد سایت شما می زنند.