از بین رفتن پلاستیک ها زمان زیادی را لازم دارد بنابراین برای تبدیل ضایعات پلاستیک به گرانول پلاستیک مورد نیاز باید از دستگاه هایی استفاده شود که مخصوص این کار طراحی و ساخته شده اند. یکی از انواع این دستگاه ها، انواع گرانول دستی است که در دو نوع ساخته و طراحی شده اند که هر یک دارای ویژگی ها و موارد کاربرد خود هستند.


در هر یک از این مدل ها برای راحتی و سادگی کار:  • قابلیت کنترل کردن دما با استفاده از نمایشگر دیجیتالی امکان پذیر است.
  • امکان حمل و نقل آسان آن وجود دارد.
  • امکان تنظیم سرعت خروج مواد در نظر گرفته شده است.
  • و همچنین می توان سرعت گردش موتور محرکه را به میزانی مناسب تنظیم کرد.