سلام
شما در صفحه اصلی باید ماژول جدیدترین کالاها یا ماژول برجسته ترین ها را داشته باشید . در ماژول برجسته ترین ها محصولات را باید تنظیم کنید تا نمایش بده
برای این کار بعد از نصب ماژول در بخش سیستم...