اوکی ممنون از این قالب زیا که ارائه کردید ببینم میشه همین قالب با رنگ آبی هم لینکش بذارید؟