سلام .مشکل میتونه از افزونه یا پاپ آپی باشه که باز میشه