سلام این ماژول وجود دارد من درخواست ترجمه و costomize کردنش رو با اپن کارت فارسی دارم.کسی اگر انجام میده هزینش رو به من اطلاع بده لطفا.

PreOrder - Pre-Order Out-of-Stock Products