الگوریتم های گوگل برای افزایش پاسخگویی موتورهای جستجوگر گوگل به جستجوهای کاربران اینترنتی بوجود آمده اند. صفحات طراحی سایت شما می بایست مورد تأیید الگوریتم های گوگل باشند تا جایگاه مناسبی در...